drawplatformlogo

Regulamin

Witamy na DrawPlatform !


Użytkownik - osoba odwiedzająca serwis drawplatform.pl oraz osoba korzystajaca z usług serwisu

DrawPlatform - strona internetowa dostępna pod adresem drawplatform.pl

adres email serwisu - pomoc@drawplatform.pl

administrator/radakcja - osoba/osoby zarządzające drawplatform.pl

dzieło/praca - treść (rysunki, zdjęcia, obrazki) udostępniana przez Użytkownika na DrawPlatform


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.drawplatform.pl przez Użytkowników.

Założenie Konta w Serwisie www.drawplatform.pl jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

a) Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

b) Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

A. Opłaty

1. Portal drawplatform.pl jest darmowy i nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu.

B. Ogólne

1. Serwis drawplatform.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą. Redakcja Serwisu zastrzega sobie możliwość kasowania treści łamiące prawa autorskie.

2. Użytkownik zgadza się na wysyłanie maili przez DrawPlatform na jego adres mailowy podany podczas rejestracji w celu udzielania mu niezbędnych informacji dotyczących działalności portalu.

3. Użytkownikowi zabrania się publikowania treści lub praca niezgodnych z polityką DrawPlatform, w tym linków do zewnętrznych stron internetowych, spamu, treści nieprawdziwych, nacechowanych przemocą lub w inny sposób budzących niepokój i odrazę.

4. DrawPlatform ceni sobie wolność słowa, dlatego Użytkownik może wyrażać swoje opinie na dowolne tematy ( z wyjątkiem opisanym w punkcie 3.) w komentarzach, swoich dziełach lub wiadomościach prywatnych

5. Użytkownik udziela nam licencji na udostępnianie jego materiałów na portalach społecznościowych, w tym facebook czy instagram. W ten sposób będziemy reklamować portal i zachęcać nowych użytkowników do rejestracji.

6. Do korzystania z niektórych usług wymagane jest podanie danych osobowych. Jest to dobrowolne działanie Użytkownika i niepodanie ich może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z danej usługi.

7. DrawPlatform chroni Państwa dane i nie udostępnia ich osobom niepowołanym.

8. Serwis nie odpowiada za przerwy w działaniu serwisu spowodowane sytuacjami losowymi i nie przewiduje żadnych roszczeń wobec osób korzystających z serwisu

9. Treść wiadomości i komentarzy nie powinna zawierać błędów ortograficznych, wulgaryzmów, spamu i linków prowadzących do innych stron

10. Zabrania się kopiowania treści, zdjęć i filmów ze strony bez zgody administratora

11.Wszelkie błędy w działaniu witryny powinny zostać natychmiast zgłoszone w wiadomości mailowej na adres: pomoc@drawplatform.pl. Każde takie zgłoszenie będzie wynagradzane Użytkownikowi poprzez dodanie 100 ( stu ) DrawDolarów na jego konto.

C. Zarabianie

1. Portal drawplatform.pl pozwala zarabiać jego użytkownikom poprzez dzielenie się zyskami pochodzącymi z reklam publikowanych w serwisie, sponsorów oraz z innych źródeł. Dotyczy to wszystkich użytkowników, którzy posiadają konto, opublikowali przynajmniej jedną pracę i regularnie odwiedzają witrynę, ponieważ duży ruch w serwisie przekłada się na większe zainteresowanie ze strony reklamodawców.

D. Usuwanie danych

1. Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając konto. Aby usunąć konto należy wysłać maila na adres: pomoc@drawplatform.pl o tytule "Chcę usunąć konto".

2. Użytkownik jest świadomy, iż w sytuacjach szczególnych, np. naruszenia regulaminu jego konto może zostać bezpowrotnie usunięte po wcześniejszym kontakcie mailowym.